Avís legal y Política de privacitat

La Lliga de Curses de Muntanya GRAN PENEDÈS és organitzada per WEEVENS, una plataforma de inscripcions on-line per esdeveniments esportius, de l’empresa Letsvelo SL.

Objecte Social. LETSVELO S.L. (Des d’ara LETSVELO), és una empresa especialitzada en l’organització de tours turístics en bicicleta per El Penedès.
Identificació. En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web weevens. com
Denominació: LETSVELO S.L.
Domicili: C / Josep Vicenç Foix nº3 P.3 Pta.1 (08720), Vilafranca Del Penedes, Barcelona
Telèfon: 607 97 76 72
E-mail: info@letsvelo.com
CIF: B66866377
Inscripció registral: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 45.616, Foli 29, Secció GENERAL, Fulla 493.740
Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a LETSVELO i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de LETSVELO.
L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de LETSVELO llevat que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús. L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.
Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.
LETSVELO, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.
Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.
LETSVELO no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de Protecció de Dades

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar la informació sol·licitada sobre els nostres tours, gestionar la seva reserva, així com la de donar resposta i gestionar els seus comentaris i suggeriments.

Mitjançant l’emplenament de formularis de contacte de la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a LETSVELO, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.
En cap cas LETSVELO, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament.
Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de dos anys. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot demanar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.
També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.
Identitat del responsable (contacte): LETSVELO, S.L., C / Josep Vicenç Foix nº3 P.3 Pta.1 (08720), Vilafranca Del Penedes, Barcelona.
Política de protecció de menors. Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.
Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.
LETSVELO recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte.
També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.